Plazi

-1- -2- -3- -4- -5- -6- -7-

   

 

   Plazy řadíme mezi studenokrevné obratlovce. Jsou rozšířeni po celém
   světě kromě nejchladnějších oblastí. Jsou to suchozemští živočichové, 
   ovšem existují druhy, které se přizpůsobili životu ve vodě či pod zemí.

  Mezi plazy patří :    

úkol

HADI ŽELVY JEŠTĚRKY KROKODÝLI
JEŠTĚRKA ZELENÁ

Zástupce beznohých ještěrek - slepýš křehký.

.SLEPÝŠ KŘEHKÝ

                     Povrch těla těla

   Tělo plazů je pokryto šupinami, kostěnými štítky 
   nebo
krunýřem. Plazi kůži pravidelně svlékají.

  svlečená hadí kůže - detail hlavy

                 Stavba těla 

úkol

       

 

Společné znaky živočichů - plazi

1. DÝCHAJÍ

   Všichni plazi dýchají výhradně plícemi a žádný druh nedýchá pokožkou 
   ani žábrami.

2. ROZMNOŽUJÍ SE  

Plazi kladou svá vajíčka,  
která mají kožovitý obal,   
vždy na souš. Samice vejce zahrabávají do země, hadi je obvykle kladou do různých prohlubní, vyhnilých kmenů atd. Někteří plazi o snůšku pečují (krajty, krokodýli).

líhnutí želvy

 

 

Společné znaky živočichů - plazi

 

3. MLÁĎATA ROSTOU A VYVÍJEJÍ SE

 

   Z vajec se líhnou zcela vyvinutá mláďata vypadající jako zmenšenina
   dospělých jedinců. Mláďata se rychle osamostatní. Plazi rostou pomalu
   a po celý život.
  

mládě hada

mláďata želvy

mládě ještěrky

mládě krokodýla

  

Společné znaky živočichů - plazi

4. PŘIJÍMAJÍ POTRAVU

   Téměř všichni plazi jsou masožraví, ale najdeme zde i zástupce jiných
   skupin.

         
                                                                                      
    
                                             

 

Společné znaky živočichů - plazi

 

5. REAGUJÍ NA ZMĚNY TEPLOTY PROSTŘEDÍ

 

   Plazi jsou studenokrevní živočichové, tedy nemají stálou teplotu těla.   
   Takže musí získávat teplo od okolního prostředí. Pro udržení potřebné
   tělesné teploty přesouvají ze slunce do stínu a naopak.

   Zimní období tráví plazi žijící u nás ve stavu ztuhlosti pod zemí,
   skalních puklinách.

6. POHYBUJÍ SE A SVÉ OKOLÍ VNÍMAJÍ SMYSLY
Hadi mají velice slabý zrak a sluch,         a proto spoléhají na jiné smysly.         Mají velmi dobře vyvinutý čich a pomocí citlivého jazyka zjišťují vzorky pachu     ze svého okolí.
Krokodýli mají zrak docela dobrý. Jsou známí tím, že se vhrnou po všem, co se jen pohne.
Želva má velmi dobře vyvinutý čich,  který ji spolehlivě dovede k potravě. Vodní želvy rozeznávají pachy pod vodou stejně dobře jako na souši.
Oči mají ostré,hlavně pro zjištění,      jestli je v dálce potrava nebo nepřátelé.